ΜΗΤΣΑΚΗΣ Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ : ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΣΠΑ

- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ( ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ)
- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ






K. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 9 ( ΓΩΝΙΑ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 98 ) ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΚΗ ΤΚ 57010
ΤΗΛ.: 2310674304, FAX: 2310674302
www.foro-texnikos.gr | e-mail : info@foro-texnikos.gr